Regulamin hosting - szybki-serwer.pl

1. Regulamin dotyczy usług hostingowych świadczonych przez firmę FHU EDART Edyta Florczyk (zwany dalej EDART) z siedzibą w Olkuszu przy ul. Skalska 9/5.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich korzystających z usług od dnia 12 maja 2011 roku.

3. Wykupienie usługi oferowanej przez FHU EDART oznacza akceptację regulaminu oraz zapoznanie się z jego postanowieniami.
Nieprzestrzeganie zasad regulaminu oraz innych przepisów prawa upoważnia EDART do zablokowania oferowanych usług.

4. Abonent zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych. Podanie nieprawdziwych danych spowoduje usunięcie konta bez zwrotu wpłaty.

5. Abonent wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez EDART zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe abonenta nie będą odsprzedawane innym firmom ani osobom trzecim.
Abonent ma prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych.

6. Usługi świadczone przez EDART są płatne. Okres rozliczeniowy trwa 12 miesięcy.
Zmiany cen usług nie dotyczą abonentów, którzy mają opłacone usługi. W tym przypadku nowy cennik obowiązuje od początku nowego okresu abonamentowego.

7. EDART dołoży wszelkich starań aby zapewnić abonentowi stały dostęp do wykupionych usług.
Za brak możliwości dostępu do serwera z winy EDART, trwający ponad 24 godziny abonent otrzyma rekompensatę w postaci przedłużenia okresu dostępu o 7 dni za każde rozpoczęte 24 godziny przerwy ponad okres 1 dnia.

8. Abonent zobowiązuje się, że będzie korzystał z usług zgodnie z prawem. Za treści przekazywane za pośrednictwem usług EDART odpowiedzialność ponosi wyłącznie abonent.
EDART nie ponosi odpowiedzialności za działania swoich abonentów.

9. Zabrania się rozpowszechniania materiałów i treści niezgodnych z prawem.
Szczególnie zabrania się:

 • - rozpowszechniania pornografii,
 • - łamania praw autorskich,
 • - działania na szkodę osób trzecich,
 • - rozsyłania SPAM,
 • - działania na szkodę pozostałych użytkowników usług,
 • - nadmierne wykorzystywanie zasobów serwera: mocy procesora.

10. Abonent zobowiązany jest do utrzymywania w tajności haseł dostępu, nie ujawniania ich osobom trzecim.
EDART nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez abonenta lub osoby trzecie na skutek wykorzystania haseł, również w sposób nieuprawniony.

11. Abonent zobowiązany jest do robienia kopii bezpieczeństwa we własnym zakresie.
EDART wykonuje codziennie kopie bezpieczeństwa jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane abonenta umieszczone na serwerze oraz za ich ewentualną utratę lub uszkodzenie.

12. EDART zastrzega sobie prawo do czasowych wyłączeń serwera w celach konserwacyjnych po uprzednim powiadomieniu abonentów drogą elektroniczną.

13. EDART nie ponosi odpowiedzialności za brak ciągłości świadczenia usług spowodowanych wystąpienia siły wyższej.
EDART nie ponosi odpowiedzialności finansowej za straty poniesione przez abonenta w wyniku utraty danych lub niemożliwości przesyłu danych spowodowane przerwą w dostępie do serwera.

14. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie będą rozpatrywane wg postanowień Kodeksu Cywilnego.

Szukaj domeny:

Newsletter:

Zapisz się do naszego newslettera.

Aktualności:

 • Dodano: 18-09-2011 Godzina: 21:17:14

  Konkurs: najlepszy pakiet hostingowy

   Każdy uczestnik konkursu ma za zadanie napisanie parametrów idealnego wg niego konta hostingowego - mogą to być także konta seo lub vps. 
  Można używać wszelkich parametrów, np. limit transferu, obciążenie cpu, ilość baz mysql itp itd. 
  Do propozycji konta musi też być załączona cena za proponowany pakiet (może być roczna, miesięczna czy nawet wieczysta).

  Konkurs trwa od 19.09.2011 do 15.102011 r. włącznie.

  Więcej

 • Dodano: 10-05-2011 Godzina: 23:25:07

  Start nowej strony serwisu: 12.05.2011.

  Po 4 latach zmieniliśmy wygląd naszego serwisu. Mamy nadzieję, że nowa strona spodoba się naszym obecnym i przyszłym klientom. Wprowadzonych zostało wiele udogodnień aby korzystanie z naszych usług było proste i przyjemne.

  Więcej